ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

 
นายอนุ เหมือนอินทร์

ใส่ Code ที่ต้องการ
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.162.21.214
คุณเข้าชมลำดับที่ 358,117

    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
การคัดเลือกผลงานทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู 
      15 กรกฎาคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการจัดการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปีงบประมาณ 2559 ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ศึกษานิเทศก์ ร่วมในการคัด
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (2560-2564) จังหวัดหนองบัวลำภู 
      14 กรกฎาคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (2560-2564) จังหวัดหนองบัวลำภู ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ขอขอบคุณ ร้านบ้านบาวแดง ที่ได้มามอบเสียงเพลง และความสุขให้กับเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 
      6 กรกฎาคม 2559   ร้านบ้านบาวแดง  ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบขนม  และจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมทั้งมอบของรางวัลแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเร
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
       โรงเรียนโสตศึกาาจังหวัดชัยภูมิ รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการการส่งเสริมและพัฒนางานอาชีพนักเรียนเพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียง วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00น.-15.00น.  ณ โรงเรียนเรียนโสตศึกาาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งนี้ ขอขอบคุณท่านคณะกรรมกา
   จำนวนผู้เข้าชม 503 ครั้ง
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และ คริตศาสตร์ ภาคเรียนที่ี1/2559 
       คณะผุ้บริหารคณะครู นักเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมที่ 3 สัปดาห์วิทยาสาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559 ซึ่งเน้นในเรื่องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและความก
   จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง
ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ กำกับ ติดตามโครงการ การส่งเสริมอาชีพนักเรียนเพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียง 
       23 สิงหาคม 2559 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนางสาวพัชนีพร บุญแพง และนายธนบูรณ์ชัย ทองดีนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ กำกับ ติดตามโครงการ การส่งเสริมและพัฒนางานอาชีพนักเรียนเพื่
   จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง
สภาเกษตรกร จังหวัดสมุทรสาครศึกษาดูงานอาชีพของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
       22 สิงหาคม 2559 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นางสาวพัชนีพร บุญแพง และนายธนบูรณ์ชัย ทองดีนอก รองผู้อำนวยการได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สภาเกษตรกร จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเ
   จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม (30/05/59)
กิจกรรมไหว้ครู (09/06/59)
กิจกรรมศุกร์หรรษา (27-05-59)
อบรม  Work Boxes System
 
ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์กระตุ้นประสาทสัมผัสกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เลขที่3-2556 (31 พ.ค. 56)

ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์กระตุ้นประสาทสัมผัสกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ (28 พ.ค. 2556)

สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รองบริเวณศูนย์ฯ  (2 พ.ค. 56)

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สื่อ บัญชี ก (18 เม.ย. 56) 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่1/2556 สื่อ บัญชี ก (18 เม.ย. 56) 


หนังสือราชการจาก สพฐ.
หนังสือราชการจาก สพฐ.  

 


ข่าวสารจากเว็บครูไทย
ข่าวสารจากเว็บครูไทย  

ข่าวการศึกษา


Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  
https://www.facebook.com/nbpspecial

 

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
Tel : 042-378452  Fax : 042-378452
Email : nbpspecial@gmail.com | Facebook : nbpspecial
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.