ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภูออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.160.245.121
คุณเข้าชมลำดับที่ 878,967

    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์ พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดหนองบัวลำภู 
      ประชาสัมพันธ์ พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
ขอขอบคุณ คุณอภิญญา มุงคุณ และคุณศราวดี วิมลสุรนาถ ที่ได้มอบหนังสือเดินตามคำพ่อสอน ให้กับเด็กพิการศูนย์ฯ หนองบัวลำภู 
      15 พฤศจิกายน 2560 คุณอภิญญา มุงคุณ และคุณศราวดี วิมลสุรนาถ ได้มอบหนังสือเดินตามคำพ่อสอน จำนวน 50 เล่ม ให้กับเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 
      14 พฤศจิกายน 2560 นายอนุ เหมือนอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะครูและบุคลากรร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 ณ หอประชุมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดหนองบัวลำภู 
      11 พฤศจิกายน 2560 นายอนุ เหมือนอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะครูและบุคลากรร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็
ขอขอบคุณ คุณอดิศร บัวขาว และคณะ ที่ได้เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการศูนย์ฯ หนองบัวลำภู 
      10 พฤศจิกายน 2560 คุณอดิศร บัวขาว และคณะ ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน และขนม เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ขยายผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ 
      8 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการขยายผลการอบรมการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและผลิตสื่อเพื่อใช้ประกอบการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยมีนางสาวดุจดาว จินกลาง นางสาวมีนญาดา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ประจำปี 2561 
      ประชาสัมพันธ์งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ประจำปี 2561
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2560 
      3 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยประกอบด้วยกิจกรรมประกวดภาพระบายสี ประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดกระทง เพื่อให้เด็กนักเรียนพิการ ได้ทราบถึงความสำคัญของประเพณีอันดีงามของไทย เป็นการส่งเสริม
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โดยไม่ผูกพันงบประมาณ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภั...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...     จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมอาคาร...     จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาป่าช้าชุมชนบ้านหนองแอก...     จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
(กล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา งานสอน) ประกวดราคาซื้อการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการ (ครุภัณฑ...     จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง
(ครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะ) ประกวดราคาซื้อการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการ (ครุภัณฑ์) ด้วยวิธี...     จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
22 สิงหาคม 2560 โครงการกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ...
21 สิงหาคม 2560 การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ ปีงบประมาณ 2560 ...
10 สิงหาคม 2560 อบรมโครงการการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 ...
ค้นหาเด็กพิการอำเภอเมือง ปีการศึกษา 2559 ...
 
หนังสือราชการจาก สพฐ.
หนังสือราชการจาก สพฐ.  

 


ข่าวสารจากเว็บครูไทย
ข่าวสารจากเว็บครูไทย  

ข่าวการศึกษา


Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  
https://www.facebook.com/nbpspecial

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์กระตุ้นประสาทสัมผัสกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เลขที่3-2556 (31 พ.ค. 56)

ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์กระตุ้นประสาทสัมผัสกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ (28 พ.ค. 2556)

สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รองบริเวณศูนย์ฯ  (2 พ.ค. 56)

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สื่อ บัญชี ก (18 เม.ย. 56) 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่1/2556 สื่อ บัญชี ก (18 เม.ย. 56) 

 

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dankhun2/domains/school.com/public_html/core_main/module/footer/footer.php on line 4
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
Tel : 042-378452  Fax : 042-378452
Email : nbpspecial@gmail.com | Facebook : nbpspecial
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.